Naposledy aktualizováno: 17.02.2020 16:08:27
logo

Knihovna Velké Přílepy

Něco z historie:

  První zmínka o fungující knihovně je v protokolech obecního výboru Kamýk - Velké Přílepy na jaře 1923. Letos to tedy je 95 let. V obecní kronice se první zmínka vztahuje k prosinci roku 1945, kdy se knihovníky stali knihař Václav Bradáč a kronikář obce Antonín Procházka. Knihovnickou práci vykonával nejdéle pan Jaroslav Vlk, a to od roku 1949 do roku 1992. Po jeho smrti zůstala knihovna zavřena až do roku 1998. Tehdy bylo nutno část knihovního fondu  likvidovat, protože knihy byly uloženy ve vlhkém prostředí.

   Knihovna původně sídlila v dnešní staré budově ZŠ. V roce 1959 byla přemístěna do dnešní budovy, několikrát však byla v jejím rámci přestěhována. Nyní zabírá vlastně celé přízemí. Z čelní místnosti bylo možno část knihovního fondu přestěhovat do nových prostor a tuto místnost můžeme nyní využívat pro různé akce - výstavy, besedy, přednášky apod.

 

Něco ze současnosti:

   Knihovní fond čítá v současné době přes 15 000 svazků a stále se rozrůstá, částečně také i díky darům čtenářů. Několikrát ročně nám přiváží Středočeská vědecká knihovna v Kladně knihy z tzv. výměnného fondu, tím se výběr dále rozšiřuje. Knihovna odebírá 4 časopisy. Službou pro čtenáře je i možnost připojení na internet. Od září 2011 si mohou čtenáři vybírat knihy doma na on-line katalogu.

   Několik dalších údajů ze statistiky za rok 2015:

- počet čtenářů 189, z toho mládeže do 15 let 71

- počet výpůjček dosáhl čísla 5853

- kulturních a vzdělávacích akcí proběhlo celkem 27

- návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí bylo 1247